Ejendomsservice

Ejendomsservice skal fungerer uden problemer for ejendommens beboer og administrator. Vi indgår en fast aftale med jer om frekvens på trappevask, rengøring af karme, balustre, fejning, vinduespolering osv. Mindre udskiftninger og reparationer kan evt. indgå i vores aftale, ligesom kontakt med autoriserede håndværkere og varetagelse af kontrol med udførelsen kan aftales.

Måske klarer I selv den ugentlige trappevask, men har brug for hjælp til den halv eller helårlige hovedrengøring. Evt. med vinduespolering, grundskuring, polish pålægning osv.

 

Vinduespolering

Polering af både facadevinduer men også internt glas i f.eks. kontorlandskaber. Vi har stor erfaring i afrensning. F.eks. efter en byggeperiode, malerstænk osv. Ligeledes er opgaver på svært tilgængelige områder samt arbejde fra lift, udfordringer som vi finder spændende, og ikke ser som et problem.

Vi tørrer selvfølgelig op efter os og efterlader alt som det var, da vi kom.

Også store vinduesfacader

Riisvang Rengøring kan også klare større opgaver, når det gælder vinduespolering og renovering af ejendomme.

Som et eksempel herpå, kan vi nævne den store Navitas bygning på Aarhus havn, som har 15-20.000 m2 vinduer. Riisvang Rengøring har stået for en total afrensning af alle disse vinduer. Arbejdet foregik ved hjælp af en 42 meter lift.

Ejendomsservice - Riisvang Rengøring
Vinduespolering - Riisvang Rengøring